Dodávky technologií jako služba – zákazník platí jen to, co používá neplatí nákup HW : cena za GB, Port atd.

Služby :

  • Operativní pronájem
    • HW + OEM SW
    • doba nájmu 12-60 měsíců
  • Finanční leasing
  • Úvěr

Financování projektů ve spolupráci s GRENKELEASING, Dell Financial Services, IBM Leasing, ČSOB Leasing, EDCZ