Jednoduchý způsob, kterým vyřešíte rychle a snadno péči o své zákazníky

Freshdesk je cloudový nástroj pro správu zákaznických požadavků (tiketů). Jeho hlavními přednostmi jsou z pohledu zákazníka možnost pohodlného a přehledného zasílání tiketů více kanály – e-mail, webové rozhraní, Facebook a další. Zákazník následně může online sledovat vývoj řešení jeho požadavku a pomocí znalostní databáze se sám podílet na vyřešení problému, žádosti.


 

Zaujala Vás služba a chtěli byste vědět ještě více informací?

Nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle (+420) 608 469 861

Chci si to ZDARMA vyzkoušet

Případové studie

Prohlédněte si příklady potřeb našich klientů. Třeba sami zjistíte, že stejné potřeby máte i Vy. Pokud ano, rádi Vám s nimi pomůžeme.

Klub Pánů z Ponožkovic

je rychle se rozvíjející česká společnost, jejíž hlavní myšlenkou je udělat z klasického zboží něco unikátního a výjimečného tak, aby se i uživatelé tohoto zboží cítili výjimeční. A k těmto zákazníkům je potřeba mít také výjimečný přístup. Až doteď společnost řešila elektronickou komunikaci se zákazníky pomocí sdíleného mailboxu a dohodnutých pravidel, jak tento mailbox spravovat ve více uživatelích současně. Vzhledem k tomu, že společnost neustále roste a má velice silnou základnu stálých zákazníků, včetně značného množství sledujících na Facebooku, bylo prioritou zvýšení kvality komunikace s těmito stálým zákazníky a možnost přijímání nových fanoušků.


Nejdůležitějším pravidlem, jak poskytovat zákazníkům kvalitní péči, je nastavení firemních standardů pro komunikaci se zákazníky. Zásadním pomocníkem pro následné dodržování těchto pravidel a standardů je cloudový nástroj Freshdesk. Freshdesk sbírá a přehledně třídí všechny dotazy a reakce zákazníků bez ohledu na to, jestli zákazník pošle e-mail nebo pošle dotaz z Facebooku, který je pro pány z Ponožkovic stěžejním místem pro komunikaci s jejich fanoušky. Také oni si jasně uvědomují, že není důležité mít nespočet komunikačních kanálů. Důležité je věnovat maximální pozornost těm stávajícím a až následně přístupové kanály rozšiřovat. Díky Freshdesku mají nyní větší přehled nad dotazy a připomínkami svých zákazníků. Mohou tedy rychleji reagovat a mají jistotu, že žádný z dotazů nezapadne a bude vyřešený kvalitně a včas. Přechod na Freshdesk jim zabral ve spolupráci s našimi techniky jen několik hodin. Následné ladění systému tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům a potřebám jejich týmu zákaznické péče, proběhlo velmi rychle.


Péče o zákazníky je v každé společnosti prostor, kde je stále co zlepšovat, protože trh se neustále vyvíjí a zákazníci mají nová a nová očekávání a jejich nároky rostou.

Přínosy používání Freshdesk pro Klub pánů z Ponožkovic

 • Zvýšená produktivita a efektivita v rámci péče o zákazníky
 • Konkurenční výhoda díky výjimečnému a kvalitnějšímu zákaznickému servisu získávají další loajální zákazníky, kteří se rádi vracejí
 • V původním řešení nebylo možné sledovat, jak jsou požadavky rychle řešeny. Díky Freshdesku je možné přesně zjistit například jak dlouho trvá první reakce na dotaz a jak dlouho trvá celé vyřešení požadavku. Velice důležitým parametrem, který Freshdesk sleduje, je úspěšnost, s jakou se oddělení zákaznické péče daří vyřešit dotaz na první odpověď. Reporty a měření umožňuje zlepšovat zákaznickou péči
 • Díky zrychlení a zefektivnění práce týmu zákaznické péče stráví nyní pracovníci řešením dotazů a podnětů pracovníci méně času a tento čas mohou věnovat zkvalitnění své práce

„Mám z toho podobný pocit jako, když jedete na výlet a víte, že máte za sebou poslední přestup a sedíte pohodlně ve vlaku, který Vás již doveze do cílové stanice.“

Petr Janda, CEO

Jak vylepšit a upevnit vztahy se zákazníky?

Společnost, která prodává zboží prostřednictvím internetového obchodu, se rozhodla zvýšit komfort služeb pro své zákazníky. Současný systém řešení podpory, který tvoří 50 pracovníků helpdesku, už nedostačoval, a to jak z hlediska personální a technické kapacity, tak i z hlediska funkčnosti. Opakované technické výpadky na vlastním zařízení byly na denním pořádku, firma tak přicházela o zisk a navíc musela platit opravy.

Řešení

DataClue navrhlo využít cloudový nástroj po správu zákaznických požadavků. Ten nepotřebuje žádný HW, nemusí se tedy řešit náklady na provoz, ani údržbu. Jeho implementace navíc trvá jen několik dnů, a to včetně zaškolení zaměstnanců.

Přínosy Freshdesk pro zákazníka

 • Rychlá implementace – nasazení během tří dnů
 • Špičková úroveň bezpečnosti dat – šifrování SSL a uložení v datových centrech Amazon
 • Automatizace rutinních činností – snížení objemu práce, zvýšení efektivity
 • Vysoká flexibilita - pružnost licencí v závislosti na potřebách firmy
 • Zlepšení pracovního prostředí – díky přehledné správě tiketů a rovnoměrnému rozdělování
 • Navýšení počtu zákazníků z řad mladší generace – díky přijímání požadavků prostřednictvím Facebooku, Twitteru

Podrobná specifikace služby

Dle zakoupené licence jsou Vám k dispozici následující nástroje:  

 • Robustní řešení, které je možné přizpůsobovat vlastním potřebám
 • Bezpečnost dat je dána cloudovým řešení u jednoho z největších poskytovatelů – Amazon
 • Vysoká úroveň zabezpečení nejen díky SSL certifikátu
 • Neomezené množství agentů
 • Přístup nejen přes klasické webové rozhraní nebo e-mail, ale i přes sociální sítě – Facebook, Twitter
 • Přehlednost nad tikety, která zamezí zbytečné či zdvojené práci nebo ztraceným tiketům
 • Automatizace – převezme rutinní práci a přinese výrazné zefektivnění

Co o nás říkají naši zákazníci

Miroslav Pekárek, D A Q U A S spol. s r.o.

Rychlá, věcná a vstřícná komunikace jak s panem Ondráčkem, tak panem Březinou. Ochota a dodržení domluvených věcí bez připomínání. Za což velmi děkuji:-).

Zaujala Vás služba a chtěli byste vědět ještě více informací?

Nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle (+420) 608 469 861

Chci si to ZDARMA vyzkoušet