Vaše data v bezpečí! 

Díky řešením, která zákazníkům tvoříme na míru, není vždy nezbytně nutné kupovat tradiční disková pole, SAN infrastrukturu a nespočet serverů. Jsou případy, kdy tradiční řešení nedává smysl, mnohem výhodnější je pro zákazníka provoz tzv. hyperkonvergované infrastkrutury (HCI), která nabízí cenově srovnatelnou alternativu. HCI je postavená na nejmodernějších automatizačních technologiích VMware VSAN a DELL EMC VxRail a nabízí zejména zjednodušení celé infrastruktury, snadnější správu systémů a samozřejmě vysoký výkon, který lze škálovat v čase s rostoucími potřebami zákazníka.

Případové studie

Prohlédněte si příklady potřeb našich klientů. Třeba sami zjistíte, že stejné potřeby máte i Vy. Pokud ano, rádi Vám s nimi pomůžeme.

Jak vyřešit přebudování datového centra?

Firma se rozhodla ke kompletnímu přebudování datového centra. Obrátila se na nás s poptávkou na standardní variantu diskového pole, SAN switche a servery.

Řešení

DataClue navrhlo zákazníkovi oproti tradičnímu přístupu cenově srovnatelnou alternativu v podobě hyperkonvergované infrastruktury (HCI), která nejvíce vyhovovala zadaným požadavkům. Díky tomuto řešení není nutné pořizovat drahé diskové pole a SAN infrastrukturu. HCI je postavená na nejmodernějších automatizačních technologiích VMware VSAN a DELL EMC VxRail.

Přínosy Storage & Backup pro zákazníka

 • Zjednodušení celé infrastruktury
 • Snadnější správa systémů
 • Nárůst performance
 • Snadné rozšiřování do budoucna podle potřeby
 • Větší efektivita
 • Rychlé nasazení kompletního řešení – v řádu několika dnů
 • Posun směrem k moderním technologiím, které se dnes staly trendem

Jak vyřešit nevyhovující zálohovací řešení?

Firma se rozhodla vyřešit problém se stávajícím zálohovacím řešením, které díky své pomalosti a nízké spolehlivosti již stoprocentně neplnilo svůj účel. Zákazník je nespokojen se zálohováním dat pomocí skriptu z jednotlivých serverů na NAS úložiště, které zároveň slouží jako místo po zálohy z VMware prostředí. Jednotlivé zálohovací úlohy padají, aniž by se o tom vědělo, chybí centrální správa, složitě se dohledává, v čem vězí problém. Navíc pro zálohu standalone strojů se používá jiná technologie, než pro zálohu virtuálního prostředí.

Řešení

DataClue přišlo s řešením centralizovaného zálohovacího softwaru s jednotným monitoringem. Jako úložiště byla zvolena deduplikační jednotka EMC DataDomain, která díky deduplikaci poskytuje na zdroji i cíli velkou úsporu ukládaného místa. Zároveň také snižuje nároky na síťové přenosy -deduplikace totiž probíhá již na zdroji u klienta.

Přínosy Storage & Backup pro zákazníka

 • „Vše pod jednou střechou“ - zálohování fyzických serverů i virtualizovaného prostředí
 • V rámci licence možnost přidávat libovolné množství serverů bez ohledu na operační systém či aplikaci
 • Větší flexibilita
 • Možnost kdykoli navýšit prostor pro deduplikovaná data v úložišti DELL EMC DataDomain

Jak zajistit zálohování dvou lokalit?

Zákazník potřeboval zajistit zálohování dvou lokalit, každá cca 30TB dat, kde se vyskytují jak fyzické servery, tak i virtualizované prostředí, a to včetně klientských stanic. Zároveň požadoval, aby data byla dostupná v záložním datacentru v druhé lokalitě pro případ výpadku primární lokality.

Řešení

DataClue navrhlo řešení, které je postavené na fyzické deduplikační jednotce DELL EMC DataDomain a zálohovacím softwaru DELL EMC Avamar. Pro každou lokalitu je v datacentru umístěna deduplikační jednotka DELL EMC DataDomain s management serverem, na které běží DELL EMC Avamar zálohovací software. Tento design umožňuje rychlou efektivní každodenní zálohu všech požadovaných dat v rámci lokality. Navíc zaručuje, že budou data okamžitě k dispozici, pokud by bylo potřeba jakoukoli jejich část obnovit. Stejným způsobem je pokryto také zálohování a obnova dat i na druhé lokalitě. Aby byla data zálohovaná vždy i na druhé lokalitě, nastavila se v rámci zálohovacího SW replikační politika, která uložená data v lokalitě 1 replikuje na lokalitu 2, a zálohovaná data z lokality 2 replikuje na lokalitu 1. Nepřenáší se ovšem veškerá data obsažená v zálohách, ale pouze změněné fragmenty dat. Ve výsledku se tak z každodenní zálohy cca 5TB dat přenáší noční replikací pouze cca 200GB dat.

Přínosy Storage & Backup pro zákazníka

 • Nepřetržitá dostupnost dat
 • Vysoká úroveň bezpečnosti dat
 • Možnost okamžitého obnovení dat v případě potřeby
 • Časová úspora, pohodlí
Zaujala Vás služba a chtěli byste vědět ještě více informací?

Nebo nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle (+420) 538 880 990

Mám zájem o službu