• Analýza / audit stávajícího stavu – licencování
 • Návrhy řešení pro migraci z/do cloudu nebo revizi stávajícího řešení
 • Vedení implementačních projektů
 • Integrace s ostatními platformami
 • Školení

MODERNÍ PRACOVIŠTĚ

 • SPOLUPRÁCE – pošta, kalendář, Skype for Business, Planner
 • MOBILITA
 • BEZPEČNOST A OCHRANA PROTI ZTRÁTĚ DAT

 

Co díky Modernímu pracovišti získám?

 • sdílení kalendářů, kontaktů i firemních plánů
 • synchronizaci dokumentů na všech zařízeních
 • audio-video konferenční hovory
 • organizace práce díky Planneru
 • možnost jedné licence použít až na 5 zařízení
 • kancelářský balík na míru každému uživateli
 • verzování dokumentů
 • bezpečnost

 

Migrace on-premise řešení do cloudu

 • Office 365 jako jednoduchá náhrada, bez nutnosti udržovat server
 • Dostupnost z mobilních zařízení, nebo z internetu
 • Bezpečnost: multifaktorová autentizace, advanced threat protection – umělá inteligence, která se stará o bezpečnost, ochrana proti podvrhnutí domény, ochrana proti phishingu (technika k získání podvodným způsobem citlivá data)
 • Není třeba se starat o výkon serveru
 • Vždy aktuální verze
 • Vysoká dostupnost
 • Mobilita
 • Hybridní řešení (on-premise/cloud)
 • Charakter služby: konzultace, implementace, support