• Dodávky / implementace formou projektu
  • Outsourcing projektového řízení v případě že :
    • Nemáte zavedené projektové řízení
    • Nemáte dostatek kapacit
  • Řízení interních projektů z pohledu zadavatele nebo dodavatele
  • Vycházíme z PMI rámce
  • Každý projekt je unikátní a rozsah projektového řízení nastavíme optimálně pro každý projekt
  • Řídíme rizika na projektu
  • Zajistíme řízení všech fází projektu – přes iniciaci (pomoc s definováním projektu), plánovací fází, domluvu s dodavateli/odběrateli, implementační fáze, uvedení pro provozu, až po uzavření projektu